Produkter

Luminatus LED

Är konstruerat och producerat efter mycket höga krav för att möta dagens och morgondagens behov och regler.

  • Har cirka 70% lägre energiförbrukning än vanliga ljusrör
  • Livslängd på upp till 60.000 timmar
  • Minskar Co2 utsläppet med ca 90%
  • Fodrar mindre underhåll genom minskad värme och livslängd
  • Innehåller inget kvicksilver eller bly
  • Återvinningsbart
  • Störningsskyddat
  • Kan fås med inbyggd rörelsesensor som tänder ljuset omedelbart vilket sparar ytterligare energi och livslängd