Om Luminatus

Affärsidé

Vi ska leverera marknadens bästa och mest kostnadseffektiva led belysning inom de områden vi verkar.

Vision

Den belysning Luminatus levererar ska alltid omsättas i direkt nytta och besparing för kundens egen verksamhet och aktivt bidra till en bättre miljö.

Partners

Luminatus produktionsenhet är belägen i Folkrepubliken Kinas sydöstra del. Fabriken startades 2002 och idag finns det mer än 1000 medarbetare på en fabriksyta av 16000 kvm. Produktionen är ISO9001 certifierad tillsammans med ett fungerande miljöåtervinningsprogram. Det Luminatus begär av leverantörerna är att följande krav uppfylls.

  • Förbud mot diskriminering gällande kön, ras, etnisk och sexuell tillhörighet
  • Förbud mot barnarbete
  • Reglerad arbetstid
  • Hälso och säkerhetsprogram
  • Aktivt arbetar för en bättre miljö