Nyheter

Vi sparar över 70 000 kronor om året!

En mycket lyckad investering. Kostnaden för ljusbytet blev 40 tusen kr och besparingen är strax över 70 tusen kronor om året. Sett över hela livscykeln blir den totala besparingen cirka 1.5 miljon kronor. Med en så bra besparing kan vi investera i ytterligare energibesparande åtgärder.

Brf Optimus, ordförande Stefan Niklasson


ELON säljer Luminatus LED!

ELON Infracity, Upplands Väsby, har beslutat att ta in Luminatus LED och för nu flera produkter i sitt produktsortiment.