Energikalkyl

I exemplet nedan ser du hur mycket en bostadsrättsförening sparade på att byta sin utomhusbelysning till Luminatus Led. Fyll i de blå fälten och se hur mycket du kan spara.

Så har vi beräknat elpriset i kalkylen nedan.
Genomsnittspris 9 år* 38.77 öre, energiskatt idag 29.40 öre,
elcertifikat 3.00 öre, elnätsavgift** ca 50.00 öre (80A säkring)
Totalt ca pris exkl moms 121 öre kWh.
*Referens till elpriser Nord Pool spotpriser…»
**Räkna ut din elnätsavgift…»

CO² Besparing ton per år:

Total besparing ton av CO²:

Besparing i SEK per år:

Total besparing (SEK):

Miljö, energi och kostnadsbesparing års på basis.
Luminatus LED (W)

Gammal källa (W)

Antal uttbytta enheter (st)

Belysningstimmar (h)

Besparing KWh/dygn
CO² Besparing ton per år
Besparing per år i KWh
Besparing i SEK per år
Underhåll och energibesparing under LED hela livslängd i jämförelse med gammal ljusteknik.
LED Livsläng (h)

Gammal källa (h)

Arbetskost enl. Eurostat(SEK)

Anskaffningspris LED per st (SEK)

Anskaffningspris gammal källa per st (SEK)

Tidsfaktor byten (antal/h)

Investeringsnetto
Underhållsbesparing (SEK)
Energibesparing (SEK)
Total besparing (SEK)
Total tid livslängd (år)
Total besparing av CO² (ton)
Return of investment (månader)
Return of investment (%)

Vi erbjuder en kostnadsfri analys gällande energi och kostnadsbesparing. Skicka ett mail till oss så ringer vi upp och sedan går igenom ditt behov av miljövänlig kostnadseffektiv belysning.
 

Begär en offert. Klicka här…»